стая - изберете пъзел за решаване

Мир е отсъствие на каквито и да е военни действия, страх от насилие или ожесточени конфликти. В преносен смисъл означава спокойствие и хармония. Мирът осигурява както личната, така и обществената безопасност. По данни на Р. Джексън, след 1945 г. на Земята е имало само 26 мирни дни. Мирът също така предполага наличието на здрави или заздравели междуличностни или международни отношения, просперитет в областта на социалното и икономическото благосъстояние, създаване на равенство, както и работещ политически строй, който служи на истинските интереси на всички. В международните отношения, мирно време е не само липсата на война или конфликт, но също така и наличието на културна, религиозна и икономическа толерантност и взаимно разбирателство. Платон счита, че „войната е естественото състояние народите“. Мирът, господстващ в обширната Римска империя (така наречения Pax Romana), е свързан с покоряването на многобройни племена и народи; той се основава на превъзходството на римската армия и административна организация. Разпространяването на християнската общочовешка нравственост, отричането на националните и обществените различия дава силна теоретична основа на идеята за вечен мир.