стадо - изберете пъзел за решаване

Стадо е група животни от един и същ биологичен вид, по изключение и повече от един вид, които се движат заедно, хранят се заедно и живеят заедно.Стада формират както дивите, така и одомашнените животни (добитък), като обикновено под „стадо“ се подразбират тревопасни животни – овце, кози, крави, свине и др. Това определя и условната диференциация на видовете стада. Причините животните да живеят в стада са няколко. Основната от тях е, че по този начин те успешно могат да се защитят себе си и своите малки от хищници, да осигуряват по-лесно храна, да отглеждат съвместно малките. Не е задължително даден вид да живее на стада. Не е задължително и даден индивид, чийто вид живее на стада, да е член на дадено стадо. Животните, които живеят заедно, имат силно изразен стаден инстинкт. Той е еволюционно обособен и е свързан с оцеляването на вида. Почти винаги в стадата от диви животни има ясно изразена йерархия. В зависимост от господстващия пол се наблюдава и патриархат, и матриархат.