средновековна архите - изберете пъзел за решаване

Архитектурата на Средновековието до голяма степен произтича от постиженията на Римската империя. След неговото разпадане в източната и западната част развитието на строителството в тези региони на света беше различно. Докато във Византия продължават по-ранните постижения на древния Рим, приспособявайки ги към очакванията на възникващия християнски свят, на запад значително влияние върху архитектурата и орнаментацията оказват варварски племена, които се озовали на територията на Европа. Появи се нов тип селище, по-подходящо за варвари. Римските градове обезлюдени и селища са създадени на хълмове и други места за улесняване на отбраната. В центъра беше къщата на владетеля, тя беше заобиколена от стопански постройки и цялата беше защитена от палисада. Когато се кръстили, водачите започнали да строят църкви. Първоначално за изграждането им са използвани елементи от запазени римски сгради. С времето, в допълнение към опитите да се имитира античното орнаментиране на нови предмети, бяха въведени собствени декорации, често имитиращи модели, използвани в златната техника. Най-важните сгради от Средновековието, църкви и катедрали са построени върху базиликата или централния план.