спирка - изберете пъзел за решаване

Паркиране на превозни средства - обездвижване на превозното средство, което не е резултат от пътни условия или разпоредби, трае по-дълго от 1 минута. Паркирането на тротоара е възможно с едно странично колело или предната ос на превозно средство с тегло до 2,5 тона, при условие че: няма забрана за паркиране на даден участък от пътя не възпрепятства движението на пешеходците превозно средство, поставено с предна ос на тротоара, не затруднява движението по пътя. Забрана за паркиране: на места, които затрудняват влизането или излизането от съоръжението в жилищната зона извън определените за това места непосредствено след и преди нивото на преминаване в застроена зона от автомобили с дължина над 12 м или тегло над 16 т.