седнал - изберете пъзел за решаване

Съвместно заседание на Сейма и Сената или Асамблеята на депутатите и сенаторите - условия, приети за неформалното, съвместно заседание на всички депутати и сенатори на Република Полша на определено място и време, председателствано от председателя на Сейма или неговия заместник-председател на Сената. Тези видове срещи обикновено се провеждат в заседателната зала на Сейма, по-рядко в заседателната зала на Сената. Те се свикват от маршалите на двете камари при специални обстоятелства, например за посещение на държавни глави или празнуване на важни събития. Освен маршалите на двете камари на полския парламент, президентът и министър-председателят също често присъстват на събранието. Друга ситуация за срещата на депутатите и сенаторите при обстоятелствата, посочени в конституцията на Република Полша, е Националното събрание, което има конкретни изключителни правомощия.