сврака - изберете пъзел за решаване

Европейската сврака или само Сврака (Pica pica), е вид птица от семейство Вранови (Corvidae). Тя е немигриращ вид, повсеместно разпространен в Европа, голяма част от Азия, а така също и северозападна Африка. Съществуват множество подвидове. Наскорошни изследвания сочат, че корейската разновидност (P. pica sericea) е генетично твърде различна от останалите евразийски подвидове и е възможно да представлява отделен вид. Други две разновидности - P. p. mauretanica (разпространена в северозападна Африка) и P. p. asirensis (срещаща се в югозападна Арабия) притежават специфично оперение и също могат да се окажат самостоятелни видове. Европейската сврака е лесно отличима от другите видове птици. Контрастното черно-бяло оперение и дългата (20-30 см), насечена (градуирана) опашка, както и силните, резки крясъци, са нейни характерни черти. Дължина на тялото – 40-51 см.