светлобежов - изберете пъзел за решаване

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е едра дневна граблива птица, срещаща се по нашите земи. Дължината на тялото – 110 cm. Размаха на крилете – до 260 cm. Тегло – около 7 кг.Главата на белоглавия лешояд е бяла, крилете са много широки, а опашката е къса. Има бяла гуша и черна човка. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава планини, височини, степи, полупустинни и скалисти райони. По-голямата част от популациите са непрелетни. Храни се основно с мърша. Деня прекарва в търсене на храна, планирайки на голяма височина, практически невидим за човешко око.