светлина - изберете пъзел за решаване

Лек крайцер – военен надводен кораб, подклас крайцери, от началото на 20 век, продукт на еволюцията на бронепалубните крайцери под влияние на опита на руско-японската война. Леките крайцери са относително големи (в сравнение с есминците, минните крайцери и канонерските лодки) специализирани артилерийски кораби с развита бронева защита, въоръжени предимно с артилерия среден калибър. Имат активно участие в морските сражения на Първата и Втората световна войни. Военноморският теоретик Алфред Махеан отвежда на леките крайцери ролята на разузнавачи и изтребители на неприятелската търговия. Развитието на подкласа става в рамките на националните доктрини на ВМС и води до големи отличия в предназначението и характеристиките на корабите. Лондонските морски договори 1930 и и 1936 година въвеждат определен международен стандарт, но някои разлики все пак се съхраняват. В годините на Втората световна война леките крайцери се използват за решаване на най-разнообразни задачи и постигат висока степен на съвършенство. Строителството на леки крайцери е прекратено към края на 1950-те години. Прекратяването на развитието на леките крайцери е свързано с измененията настъпили в средствата и методите на въоръжената борба по море. Към началото на 20 век във флотите на основните морски държави има, на пръв поглед, стройна класификация на корабите.