ръка - изберете пъзел за решаване

Палма, палмарна повърхност (на латински: palm manus) - при примати, областта на тялото, покриваща предната повърхност (в анатомично положение) на ръката, без коса, кожата на която е покрита с пръстови отпечатъци. Според професор Бохенк дланта на пръстите не е включена в дланта на ръката (следователно, това се отнася само за метакарпуса и китката). В ежедневния език терминът ръка означава ръка. хиромантия Адам Боченек и Михал Райхър, Човешка анатомия, том I