роман - изберете пъзел за решаване

Романът е вид литературен жанр на прозата, в който се разказва и предлага разгърнато историята на главния герой, който участва в специфични, значими, вълнуващи или пък обичайни за него събития. Романът като вид художествено литературно произведение в проза, се отличава най-общо от разказа, новелата и повестта по по-големия си обем, отговарящ на по-широкото разгръщане на сюжетността, по полифоничността си, в него се развиват по-пълно характерите на действащите лица (самият им брой често е по-голям), контекстът на описваните събития се задълбочава. Названието идва от старофренското romanz, произлизащо на свой ред от латинското словосъчетание romānice lŏqui, „говоря на романски“ – става въпрос за Средновековието, когато именно на романските езици са се утвърдили историите на рицарски, любовни и героични теми, които са първообраз на съвременния роман. На други езици името на романа произлиза от италиански: novella, изключително разпространеният в една по-ранна епоха тип разказ за занимателни и поучителни събития, в чийто дух е издържан например целият „Декамерон“ на Бокачо. В славянските езици този литературен жанр има названието роман (български, сръбски, руски – роман, полски – powieść (romans), босненски, хърватски – roman, чешки – román), но също и немски, шведски език – roman, португалски – romance, но в повечето от романските езици е новела (английски – novel, италиански – novella, испански – novela, френски – nouvelle), което в България има друго значение (виж новела). Европейската традиция на романа като жанр започва от средновековните романси, като в повечето европейски езици това е видно по използването на думата роман. Характеристики на романа, като например голямата дължина или наличието на основен герой, който дава името на творбата (например Робинзон Крузо или Оливър Туист), се коренят именно в традиционните романси. Ранните модерни романи имат заглавия, отнасящи се към любопитни примери на живота, а не към герои. Думата роман или романс се е превърнала в стабилен жанров термин със започването на 13 век, главно заради произведението Роман за Розата (1230 г.). Във Франция първите романси се отнасяли до герои от Древна Гърция или Древен Рим, като Дидона, Еней и Александър Велики.