ролс ройс - изберете пъзел за решаване

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. (Ролс Ройс) е английска компания, подразделение на BMW AG, специализирана в производството на автомобили от клас лукс с марката Rolls-Royce. Първият модел е създаден през 1904 г. и е в промишлено производство от 1906 г. Автомобилите с марката Rolls-Royce са произвеждани от 3 последователно създадени компании: Rolls-Royce Limited (1906 – 1973 г.) Rolls-Royce Motors (1973 – 2003 г.) – от 1980 до 1998 г. собственик на тази фирма става британската Vickers, след което Rolls-Royce Motors става дъщерна фирма на Volkswagen и от 2003 г. е преименувана на Bentley Motors Limited. Rolls-Royce Motor Cars (от 2003 г.) – фирмата е образувана като дъщерна на BMW, която фирма печели правото да произвежда автомобили с марката Rolls-Royce и да ползва логото на луксозния автомобил, докато Volkswagen продължава производството на Bentley.В 1931 г. Rolls-Royce Ltd. придобива чрез изкупуване конкурентната фирма Bentley, която не могла да се справи с Голямата депресия.