розов - изберете пъзел за решаване

Розидите (Rosids) са клон двусемеделни растения, използван в някои таксономични системи, като тази на Кронкуист от 1981 г.