резервоар за вода - изберете пъзел за решаване

Водохранилище - вдлъбнатина, пълна с вода (за разлика от водотоците - течащи води). Има естествени водохранилища, наречени езера и изкуствени водохранилища (антропогенни резервоари), които в зависимост от начина на формиране на купата се разделят на язовири, след експлоатация, язовири, в селищни басейни, изкопаеми, следрегулиране, водоеми, различни видове басейни. Изкуствените водоеми също често се наричат ​​езера (например Czorsztyn Lake, Solińskie Lake, Zegrzyńskie Lake). Водохранилищата (както естествени, така и изкуствени) се разделят на притока, оттока, оттока и отводняването по критерий на потока. В друго поделение - според критерия за експлоатационно време - има постоянни и периодични (изсушаващи) водохранилища. Името на водохранилищата понякога е океани и части от тях, т.е. морски басейни, морета, заливи, резервоари и морски канали. Рамсарска конвенция Адам Чойски: Физическата лимнология на Полша. Познан: Научно издателство на университета „Адам Мицкевич“, 2007, с.