растителност - изберете пъзел за решаване

Степна растителност - степни растителни съобщества. Тревите доминират в тях, въпреки че делът на цветно цъфтящите многогодишни растения също е значителен и често значителен. Растенията имат ксероморфен навик - листата са тесни, зърнените органи (главно луковици и грудки за съхранение на хранителни вещества и вода). В зависимост от местообитанието и климатичните условия, степната растителност се променя в лазостеп или полупустин или пустиня. Цикълът на трансформация на степната растителност зависи от хода на температурата и влажността. Високите летни температури (25 градуса С) и ниските валежи (средно до 40 мм) не дават условия за живот на по-големите растения. Ето защо има много малко от тях в степта.