район на езерото - изберете пъзел за решаване

Големият мазурски езерен район (842.83) - мезорегион, разположен в северна Полша, обхващащ централната част на окръг Мазурски езеро с площ от 1732 км², от които 486 км² са заети от езера. На юг граничи с Мазурската равнина, от изток с Елкското езеро, на север с провинцията Венгорапа, а на запад с езерото Mrągowo и Сенпополската низина. Езерата са свързани с мазурски канали. На сушата, покрита предимно с гора, е доминиран от следоледен пейзаж, оформен в плейстоцена. Последната фаза на заледението на Прибалтика оказа най-голямо влияние върху сегашния релеф, който завърши около 10 000. преди години. Отстъпващата ледена покривка изграждаше широтните линии на моренни хълмове, изградени от глини, чакъли и камъни. В хралупите между възвишенията останаха големи бучки мъртъв лед, който, стопявайки се, остави мирисните купи. Дълбоките реки заляха под леда.