различни - изберете пъзел за решаване

Тази страница съдържа традиционни еквиваленти на имена на различни езици. Основната му цел е да показва както „свързани“ имена (т.е. от един и същ източник, често от Библията), така и „традиционни“ еквиваленти (а именно имена, които не са „свързани“, а се третират като „еднакви“, т.е. например когато единият е превод на другия или те просто имат подобна форма). По принцип сайтът не представя скорошни заеми от един език на друг или обикновени транслитерации. Понастоящем тази страница представя еквиваленти на имена на 12 езика: английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, финландски, руски, полски, украински, някои също на латински и арабски.