разговор - изберете пъзел за решаване

Gawęda - жанр на епичната проза, извлечен от традицията на благородната култура. Първоначално това беше само устна приказка, дадена при социални обстоятелства по време на угощение. Характеризира се с отворена композиция, свобода в нишките, повторения и многобройни връщания към слушателите. сага приложение легенда мит благороден чат Кшиштоф Степник. Малки повествователни форми в националната литература. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora“. 31, с. 257-270, 1976. Университетът Мария Кюри-Склодовска в Люблин. ISSN 0209-178X. Krystyna Kardyni-Pelikánová.