пророк - изберете пъзел за решаване

Пророк е човек, призован от Бог да известява неговата воля на вярващия народ. Мъже и жени, считани за пророк от една или друга вяра: Мойсей, Авраам, Даниил, Самуил, Йона, Исаия, Йов, Йеремия, Амос, Илия, Малахия, Мохамед, Ной, Исус, Лот, Уовока. Пророк е човек, който е призован от Бога и говори от Негово име... или има мисия на Земята с име дадено от Него. Като вестител на Бога, пророкът получава заповеди, пророчества и откровения от Бога. Задачата му знаят много малко същества. На някои от тях са възложени мисии. На други пророчества, лековити сили, много дарби...Пророкът разобличава греха и предсказва неговите последици. Той е проповедник на праведността. Повечето от тях страдат на Земята.