произведения на изкус - изберете пъзел за решаване

Дипломна работа - работа, например писмена теза, чието писане и представяне на диплома за изпит (напр. Бакалавърски или магистърски изпит) и предварително представяне в процедурата за преглед е необходимо, за да може студентът, студентът, студентът или докторантът да получи диплома за завършване на училище или университет и в същото време професионално звание или академична степен. Типичната дипломна работа има формата на писмено есе, наброяваща от няколко до няколкостотин страници (обикновено няколко десетки) и представлява доклад за дейностите, извършвани от нейния автор. Тя може да бъде чисто теоретична или може да съдържа описание на експерименти или наблюдения, направени от природата. В областта на изкуството и техниката тезата може да има характер на проект. Редакционната форма на дипломните работи е повече или по-малко точно определена от местните разпоредби на отделните училища или колежи. Дипломните работи обикновено имат доста формална структура. Те се състоят от въведение в темата, формулиране на целта, описание как да се постигне целта и край. Критериите за оценка на дипломните работи обикновено включват такива аспекти като: уместност и валидност на целта на дипломната работа, коректност на нейното изпълнение, точност на заключенията и наблюденията, подбор и използване на литературни единици, коректност на редактирането на машинопис.