продукт - изберете пъзел за решаване

Продукт (от латинското: prōdūce(re) – произвеждам или довеждам до резултат, създавам) е „нещо, произведено от труд или усилие“ или още „резултат на действие или процес“ , за първи път терминът е използван в икономиката от Адам Смит.