програма - изберете пъзел за решаване

График, рамкова програма - популярен термин за оформлението на радио или телевизионна програма, обща схема на програмата, колекция от редовно излъчвани радиопрограми и телевизионни програми. Графикът определя графика за излъчване на радио или телевизионни станции по различно време. Има: сезонни, седмични, ежедневни и случайни графици. Сезонни промени в рамката на телевизионната програма настъпват няколко пъти годишно. Основните модификации се извършват през пролетта и есента (така нареченото планиране на пролетта и есента). Програмата на станцията се обогатява през тези периоди с нови програми, нови епизоди на циклични програми, излъчвани в предишни сезони, също се връщат към рамковата програма. Стартът на пролетния и есенния график е неразривно свързан с т.нар оценява война или война между графици, битка между конкурентни станции за получателя. Моделът на сезонната рамкова програма също се променя през лятото и зимата.