природен пейзаж - изберете пъзел за решаване

Естествен пейзаж - вид пейзаж, състоящ се от компоненти като рок-майка, вода, въздух, флора и фауна. Характерът му се определя от свойствата на отделните компоненти и отношенията между тях. Той се среща в райони, където човешката дейност вече е маркирана, но не е засегнала саморегулиращия се капацитет на екосистемите. В такъв пейзаж няма пространствени елементи, въведени от човека, например железопътни коловози, мостове или сгради. Естественият пейзаж не може да бъде приравнен с оригиналния пейзаж, тъй като обхваща както природни явления, така и области, обхванати от земеделие, горско стопанство или вода.