правоъгълник - изберете пъзел за решаване

Правоъгълникът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура. Правоъгълникът се дефинира като успоредник с прав ъгъл. -теорема 1: ако три ъгъла на четириъгълника са прави, то той е правоъгълник; -теорема 2: диагоналите на правоъгълника са равни; ако диагоналите на един успоредник са равни, то той е правоъгълник. В правоъгълник срещуположните страни са равни. В правоъгълник срещуположните ъгли са равни. В правоъгълник диагоналите се разполовяват от пресечната си точка. В правоъгълник диагоналите са равни. В правоъгълник ъглите са по 90 градуса. В правоъгълник пресечната точка на диагоналите е център на описаната окръжност.Квадратът е частен случай на правоъгълник с равни страни. Правоъгълник със свойството: a/b = b/(a – b)се нарича „златен правоъгълник“ – вж.