почивка - изберете пъзел за решаване

Свободно време е време, прекарано извън бизнес, трудови отношения, търсене на работа, домакински задачи и образование, както и необходимите действия за ядене и спане. Според ситуационистите, свободното време е илюзорна идея и рядко е напълно „свободно“ – икономическите и социалните сили отпускат свободното време от индивида и му го продават обратно като стока. Разбира се, заниманията на повечето хора през свободното им време не са напълно свободен избор и могат да бъдат ограничавани от обществен натиск, например хората могат да бъдат принудени да прекарват време в градината от нуждата да не изостават от стандартна на съседните градини или да ходят на купони поради обществен натиск. Свободното време като преживяване обикновено набляга на размерите на възприетата свобода и избор. Други класически определения говорят за „непродуктивна консумация на време“ (Торстейн Веблен, 1899 г.). Различните дисциплини имат определения, отразяващи техните най-чести проблеми: например, социалните сили в социологията и духовните и емоционалните състояние в психологията. От изследователска гледна точка, тези подходи имат предимството да са изброими и сравними във време и място.Социологията на свободното време е академична дисциплина, която се занимава с изучаването и анализа на свободното време. Отдихът се различава от свободното време в това, че е целенасочено действие, което включва свободно време в дейностен контекст. Икономистите смятат, че свободното време е също толкова ценно за човека като заплатата, която биха спечелили за същия период от време, изразходено в дейността. Ако това не беше така, хората биха работили, вместо да заделят свободно време.