поток - изберете пъзел за решаване

Поток (ручей) - малък естествен поток, обикновено избягващ в реката. Потоците текат в диференциран терен, в тясно плитко корито с лек наклон и водосборен басейн, не по-голям от 20 km². В Полша те най-често се срещат в предпланините и в най-високите части на езерните квартали. Периодични потоци могат да възникнат след обилни валежи, размразяване. Те обикновено започват с чукове, течове и неефективни източници. Потоците и потоците, за разлика от потоците, имат доста бърз ток, прагове и ждрела често се появяват в дъното на леглата си. Потокът най-често се отнася до низински или езерни водни течения, терминът порой се използва за означаване на малки водни течения в планините. Потоците съдържат бактерии, водорасли, потопена и възникваща съдова растителност (макрофити). Има много видове в бентоса: нематоди, олигосперми (например сфинктер), пиявици ракообразни, охлюви, кадис (между другото)