портретна фотография - изберете пъзел за решаване

Фотография (на гръцки φως, phōs, D. phōtós - светлина; gráphō - пиша, graphein - рисувам, пиша; рисувам със светлина) - набор от много различни техники, чиято цел е да записва постоянно, единично изображение с помощта на светлина. Общият смисъл предполага използването на оптична система, въпреки че това не е необходимо, например за райография. Фотографията е резултат от комбинирането на различни изобретения в едно цяло. Много преди първата постоянна снимка Ибн ал Хайтам (965–1040) описва камерата обскура, Алберт Велики (роден през 1193/1205 в Лауинген (Швабия), починал на 15 ноември 1280 г. в Кьолн) открива сребърен нитрат, докато Жорж Фабриций (1516 г.) -1571) изобретен сребърен хлорид. Даниел Барбаро описа блендата през 1568г. Вилхелм Хомберг през 1694 г. описва как светлината потъмнява някои химикали (фотохимичен ефект).