портрет - изберете пъзел за решаване

Портрет (от френски: portrait – „изображение“) е художествено, артистично и единично изображение на човек в статично положение. То може да е рисунка, фотография или описание на литературен герой. Най-важното при портрета е лицето и неговото изражение. Целта е не само да се пресъздаде външна прилика с модела, но и да се улови душевното му състояние и дори да се предаде характера му. Според броя на изобразените лица: единичен, двоен и групов. Според жанра: скулптурен, живописен и графичен. Според композицията: глава, глава и раменен пояс, допоясна фигура, цяла фигура. Според положението на главата: анфас, три-четвърти, полупрофил и профил. Според пола и възрастта: мъжки, женски, детски и животни. Автопортрети: Особен вид портрет е автопортретът, когато даден художник или фотограф създава портрет на самия себе си.