полагане - изберете пъзел за решаване

Поддържащ ротор - конструкторска единица за роторни кораби, отговаряща за: генериране на повдигане (подобно на крило на самолет), придаване на скоростта на роторкрафт напред (подобно на витлото), генериране на контролни моменти за управление на хеликоптер. (управление) Основният ротор се състои от остриета (метални, дървени или композитни) и главина, монтирана върху основния вал на главния ротор. В хеликоптери витловият вал е свързан през основното предаване към двигателя. В жиропланите валът действа като носеща ос на въртене на ротора. Роторът се управлява от контролен диск. Задвижването на ротора е направено от специален (един или повече) бутален или турбинен двигател. Създадени са и вертолети, в които главният ротор се задвижва от дюзи или дори цели реактивни двигатели, поставени в краищата на лопатките на ротора. За конструкции с един ротор, задвижвани от двигател чрез задвижващ вал, за балансиране на въртящия момент трябва да се използва опашен ротор. Роторът е основен източник на вибрации и шум на хеликоптера и представлява заплаха за околната среда. Характеристика на носещите ротори с променлив ъгъл на атака на лопатките е способността да се гарантира авторотация или навиване на ротора в случай на повреда на силовия агрегат.