пожарна - изберете пъзел за решаване

Камината е зидана и облицована с плочки печка с открито или затворено със стъкло огнище, използвана и предназначена предимно за отопление на жилищата. Вместо плочки, може да се използват тухли, стъкло или камък. В миналото в България домашното огнище в качеството си на примитивна камина е служело за отопление, готвене и осветление. Вечер цялото семейство се събирало около него. То било основен символ на семейния бит и домашната култура. Кюмбетът (джамал, килван) е зидана печка има куполовидна форма и е с различна височина в традиционната къща. Обикновено е измазано в бяло, а плоскостите му са декорирани с пластична украса. Предназначен е единствено за отопление, може да отоплява две съседни стаи едновременно. Съвременните камини са част от архитектурния проект на жилището и се изграждат като отоплителни уреди, които да са в унисон с интериора му. Освен традиционните камини, които работят с твърдо гориво, има камини на природен газ, на биогорива и дори на електричество.