плейър - изберете пъзел за решаване

Играч - участник в играта. Играчът може да бъде човек, животно, компания или друга игра в зависимост от играта.