платно - изберете пъзел за решаване

Авеню - пешеходна, велосипедна или пътна пътека, както и воден комуникационен път, засаден от двете страни с дървета или храсти със специфичен състав, т.е. поддържане на ритъма на засаждане и ландшафтни връзки. Характерната му особеност са и специалните природни, културни, естетически и икономически ценности. Разграничаваме едновидови или многовидови, едновековни или многовековни алеи, както и единични, двойни или многоредови алеи. В полския открит пейзаж обикновено има едноредова алея (по един ред от всяка страна), едновековна и едновидна - широколистни (най-популярни са: липи, дъбове, тополи, клени - делът на видовете варира в различните региони). Съкращението за думата avenue се пише с малки букви, а съкращението на думата avenue с главна буква. Оттук, например Aleje Jerozolimskie, но Aleja Niepodległości (и двете улици във Варшава). Алеите са създадени в древни времена, включително в Египет, Римската империя и Близкия изток. Цар на Персия, Дарий III (336 - 330)