планинско село - изберете пъзел за решаване

Lubiatowskie Lake Професор Войцех Гурски - фаунен резерват с площ от 375,81 ха, в Западнопоморското воеводство, в Кошалинския повит, в комуната Маново и отчасти в Кошалин, на 2,5 км северозападно от Манув и на 7,5 км югоизточно от центъра на Кошалин , 1 км североизточно от национален път № 11 (Кошалин-Маново). Зоната на резервата включва 3 езера: Lubiatowo Północne, Lubiatowo Południe и Lubiatowo Wschodnie. Резерватът има буферна зона. Удълженото езеро е заобиколено от всички страни с тръстики и други крайбрежни растения, блатиста местност. От страната на улица „Лубиатовска“ към брега на езерото се придържат мокри ливади, малки гъсталаци и копия, съставени от различни видове дървета. От страната на село Кретомино, влажният бряг е покрит с гъста гора от различни видове. Брегът на езерото е недостъпен почти по цялата дължина. На югозападния бряг на езерото, ранно средновековна крепост от ІХ / Х век Целта на защитата е да се съхрани естествената среда за размножаване на много редки, защитени и застрашени видове от влажните птици.