плавателни съдове - изберете пъзел за решаване

Спомагателен кораб, също снабдителен кораб или подсигуряващ кораб, е влизащ в състава на военноморския флот (военноморски сили) военноморски или рейдов плавателен съд (кораб), предназначението на който е осигуряване на действията на силите на флота във военно и мирно време. Спомагателните съдове могат да бъдат специално построени за целта или преоборудвани такива кораби или съдове. Като правило, спомагателните съдове носят флага за спомагателен съд или държавния флаг. Могат да се управляват или от командир (офицер), или капитан от гражданския флот. Морските спомагателни съдове се делят на: Съдове за подсигуряване на бойната подготовка, изпитание на оръжието и техниката; Съдове за медицинско подсигуряване, радиационна безопасност и химическа защита; Съдове за навигационно и хидрографско подсигуряване; Транспортни спомагателни съдове; Съдове за аварийно-спасително подсигуряване; Съдове на техническото подсигуряване; Съдове за подсигуряване на базирането на корабите и оборудване на театрите на бойни действия.Съдовете за подсигуряване на бойната подготовка, изпитание на оръжието и техниката са предназначени за обозначаване на цели при изпълняване на бойните упражнения с използване на оръжие, тренировките на личния състав, провеждането на изпитания на бойните средства, изследването на енергетичните установки, двигателите и конструктивните възли. Към тези съдове се отнасят: учебните съдове, съдовете-мишени и катерите-мишени, катерите – водачи на мишени, опитните съдове и други. Съдовете за медицинско подсигуряване, радиационна безопасност и химическа защита са предназначени за транспортиране на ранените и поразени членове на личния състав, оказването им на медицинска помощ, дезактивация и дегазация на бойните кораби и съдове. Към тези съдове се отнасят: съдовете болници, санитарните транспорти, съдовете за радиационен контрол, дегазационните съдове, съдовете за радиационно и химическо разузнаване и други. Съдовете за навигационно и хидрографско подсигуряване са предназначени за извършване на изследвания на световния океан, оборудването на морските и океанските театри на военни действия с навигационните средства за подсигуряване на безопасността на мореплаването. Към тези съдове се отнасят: океанографските съдове, хидрографските съдове, плаващите фарове.