отрова - изберете пъзел за решаване

Отровен кладенец I - е маслена картина върху платно на Яцек Малчевски, рисувана през 1906 г. В момента работата е в колекциите на Националния музей в Познан. Witold Raczunas: Jacek Malczewski (полски). В: Полска живописна галерия [on-line]. [достъп 12 декември 26].