остров - изберете пъзел за решаване

Остров се нарича част суша, обградена от воден басейн, която не се смята за континент. Островите могат да се намират в океан, море, езеро, залив или река. Някои острови са достатъчно големи, с извори и плодородна почва, за да са населени. Група от острови, разположени сравнително близо едни до други, се наричат архипелаг, а състоящи се от коралов риф, заобикалящ централна низина – атоли. Това са острови, намиращи се на континенталния шелф и по този начин свързани с някой континент – Сицилия (Европа), Гренландия (Северна Америка), Барбадос (Южна Америка), Тасмания (Австралия) и др. Други острови, като Куба, Мадагаскар и Нова Зеландия, са част от микроконтиненти. Вулканичните острови възникват в резултат на вулканична дейност на морското дъно и представляват върховете на подводни вулкани, издигащи се над морското равнище. Повечето от тях възникват като групи от острови (Канарски острови, Хавайски острови, Курилски острови и др.) Повечето коралови острови се намират в Тихия океан. Образуват се от разрастването на рифообразуващите организми в тропическия пояс. Атолите са особен вид коралови острови, състоящи се от коралов риф, заобикалящ централна низина.