осветление - изберете пъзел за решаване

осветление (компютърна графика) естествено осветление - слънчева светлина (директно, дифузно), от естествени пожари, вулканични изригвания, биолуминесценция и др.