общуване - изберете пъзел за решаване

Междуличностна комуникация - обмен на съобщения (езикови и нелингвистични) между двама души, за да се прехвърлят един на друг мисли, чувства, нагласи и т.н. - с други думи, разговор или комуникация. Попада в обхвата на широко разбирана социална комуникация. Състои се от поредица от речеви актове. Речта е процес, по време на който ораторът съобщава конкретно съобщение на слушателя. Изграждането на това послание се нарича говорене и неговото приемане се разбира. С други думи, това е комуникация, тъй като изпращачът предава конкретно съобщение на получателя и той го приема. Най-често се занимаваме с комуникация, когато говорителят (подателят) и слушателят (получателят) превключват ролите. Всяко съобщение се състои както от езикови (вербални), така и от неезични елементи (жест, изражение на лицето и т.н.).