облекло - изберете пъзел за решаване

Облекло се отнася до всяко покритие на човешкото тяло, което е предназначено за носене. Носенето на облекло е изключително човешка характеристика и е характерна черта на почти всички човешки общества. Размерът и вида на носените дрехи зависи от функционални, социални съображения и технологичните възможности на съответното общество. За облекло служат различни изделия – плетени, шити, завързани, закопчани и които имат за цел да покриват части от тялото или цялото тяло и го предпазват от студ, горещина, вятър и влияния на атмосферните условия в съответния регион. Изработват се от различни видове платове, кожа, изкуствени и природни материали, или се плетат от прежда. Може да подобри безопасността по време на различни професионални дейности или при различни спортове, като например туризъм, плуване, ски спорт, готвене, коване, селско стопанство и всички останали дейности на човека. Осигурява бариера между кожата и околната среда. Дрехите могат да защитят хората от ухапвания на насекоми и влечуги, наранявания от растения като тръни, коприва и други. Освен това, те регулират температурата и изпълняват хигиенни, социални и културни функции – сексуална диференциация, социален статус, професионализъм. Униформата например, може да покаже принадлежност към определена социална или професионална група като например да идентифицира полицейски и военен персонал, или други професионални групи.