област - изберете пъзел за решаване

Регион е най-често географско понятие, което се използва по различни начини между различните клонове на географията. Като цяло регионът е област от сушата или водата със средна големина. Регионът може да се разглежда като съвкупност от малки единици или като част от по-голямо цяло. Регионите могат да бъдат определени от физически характеристики, човешки характеристики, както и функционални характеристики. В областта на физическата география, екология, биогеография, зоогеография и география на околната среда, регионите се базират върху природните характеристики като екосистема и биотопи, биоми, водосборни басейни, планински вериги, видове почва и др. Регионите, определени въз основа на земните характеристики се наричат „физиографски“ или „геоморфични“ региони. Физиографията включва очертаване и описание на регионите от гледна точка на геоморфологията. Палеографията е наука занимаваща се с изучаването на древната геоложката среда. Тъй като физическите структури на повърхността на Земята са се променили през геологичното време, палеографите са измислили различни имена за древните региони които вече не съществуват, от много големи региони като свръхконтинетите Родиния, Пангея и Панотия, до относително малки региони като Берингия. Други примери включват Океан Тетис и езерото Ансилус.