нощ - изберете пъзел за решаване

Нощ се нарича тази част от денонощието, през която е тъмно, т.е. когато тази част от земното кълбо не е огрята от Слънцето, за разлика от останалата част. В зависимост от разположението на Земята спрямо Слънцето, както и от наклона на земната ос, през годината продължителността на нощта е различна. За нощ се счита периодът между залез и изгрев, когато Слънцето се намира под хоризонта. На Земята нощта като цяло е по-кратка от деня, поради два фактора. Първо, Слънцето е сфера, а не точка и има големина на ъгъла от около 32'. Второ, атмосферата пречупва слънчевата светлина така, че част от нея достига земята, дори когато Слънцето е на 34' под хоризонта. Комбинацията на тези два фактора означава, че светлина достига земята, когато центърът на слънчевия диск е на около 50' под хоризонта. Без тези ефекти денят и нощта биха били еднакво дълги през двете равноденствия, моментите, когато Слънцето като че ли допира небесния екватор. По време на равноденствие, денят продължава около 14 минути повече от нощта на екватора и дори повече близо до полюсите.