на открито - изберете пъзел за решаване

Музеят на открито, или музей под открито небе, най-общо е музей, чиято експозиция е изложена предимно извън сгради. Към този вид музеи се отнасят: етнопарковете (етнографски музеи) – като „Етъра“, парковете със скулптури (като „Вигеланд“) - вкл. лапидариумите, повечето паркове с миниатюри (като „Минимундус“) – без експозициите с модели на закрито, частично технически музеи – навън се разполагат едри експонати на техниката (транспортна, военна и др.)В по-тесен смисъл такива са музеите, в които се демонстрират примери на архитектурни сгради и съоръжения. Особен интерес представляват музеите с комплексна реконструкция на миналото, където историческите постройки не са просто отделни експонати, а образуват комплекс от свързани елементи. В някои от тях се демонстрират на живо традиционни занаяти, действие на механизми и машини, дори се предлага превоз с реконструирани остарели превозни средства. Най-известният музей на открито в България е „Етъра“, представляващ отдалечен квартал на Габрово с възрожденски къщи, работилници и други сгради, в който в допълнение към архитектурните жилищни и стопански обекти майстори демонстрират стари занаяти.