надежда - изберете пъзел за решаване

Християнска надежда (на латински spes, на гръцки ελπίς) - духовно отношение на християнин, който очаква обещанията на Божието слово да бъдат изпълнени. Основният му предмет е обновяването в възкръсналия Христос както на човешката раса, така и на цялата вселена: преобразуването и изцелението на света, подложен на робството на покварата и суетата, и окончателното избавяне на човечеството от греха, страданието и смъртта чрез възкресение и сонализация в Христос (срв. Рим 8: 24- 25). Писанията, както Старият, така и Новият Завет, говорят за надеждата като духовна добродетел, която възниква в човешкото сърце под влияние на Божието слово. Когато Бог говори на един човек или на събрание, отговорът в човека поражда надеждата да се изпълни това, което Бог говори (вж. Пс 119 [118], 42.74.81; Пс 130,5). Има и вяра в това, което казва (това, което разкрива) и любовта, като въплъщение на Божието слово, което е правилото на живота. Надеждата като отговор на словото Божие е добродетел, която човек получава от Светия Дух, въвеждайки го в Божия живот, традиционно наричан „богословски живот“ (преди това „богословски“).