наводнение - изберете пъзел за решаване

Наводнение се нарича временното заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – проливни дъждове, топене на снегове, скъсване на язовирна стена, или образуване на цунами. Наводненията може да са следствие и от различни селскостопански дейности като напояване, ерозиране на почвата, дренажи и други. Те могат да нанесат значителни щети на сгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат живота на животни и хора, особено в по-бедните страни, където няма осигурена защита срещу тях. Някои от тях се образуват бавно, докато други се появяват само за броени минути. Наводненията са едни от най-катастрофалните природни бедствия и засягат милиони, всяка година, по целия свят. Науките, които се занимават с подобни явления са хидрологията и рисковият анализ. При наводнения е опасно укриването в подлези и надлези. Този тип наводнения се появят във всички видове речни басейни, от най-малките ефимерни потоци до най-големите реки в света. Те се срещат най-често в големи реки с големи водосборни басейни.