място - изберете пъзел за решаване

Кръгово място - един от видовете обстоятелствени, една от пет части на изречението (в допълнение към темата, присъдата, предмета и допълнението). Тя посочва мястото на дейност (къде?), Както и посоката на действие (къде ?, къде?, По какъв начин?), Поради което в съвременната лингвистика има добавяне на спортна посока. Оценяването на място се изразява с помощта на наречия (напр. Имаше ли наскоро), предложни фрази, т.е. съществителни с предлози (напр. Къщата застана до реката), съществителни в инструменталното в наречието (напр. Места е кал.) И сравнителни изрази и изречения (напр. гласът излезе смътно, сякаш иззад стена). Понякога наречието на мястото с местоимението, където се използва (напр. Беше във Вилнюс, където служех в армията.), Като по този начин създава случайни изречения. Сега работя там, където някога е работил баща ми.