мъжки - изберете пъзел за решаване

Мъжка рима: По отношение на ударението - рима, придружена от окситоничен акцент (падащ върху крайната сричка на думата), например пътеки с мляко в гърдата в зелен овощна градина Влечуго я изненада в Алдер. Задуши завоите, наполовина От главата до петите той гали и отрови. Bolesław Leśmian, Gad (фрагмент) По отношение на пространството на римата, това е рима, чието пространство за рима обикновено покрива само половината сричка, например вибрации - łk-a, затова се нарича и полу-рима рима. В полската версия мъжката рима се среща много по-рядко от женската. Същото се случва и в италианската поезия. В руската и немската версия и двата вида рими са равни, а в английските записи определено доминира мъжката рима. В чешката версия мъжката рима е създадена - както казва Яцек Балух - не само едносрични думи, но и трислогови думи, акцентирани върху първата сричка. В първоначалния фрагмент от Седмата елегия на Jiře Orten думата едносрични рими с трисилабика два пъти: Използването и особено злоупотребата с мъжки рими в полската поема обикновено е силно критикувано.