мускули - изберете пъзел за решаване

Гръбни мускули (латински musculi dorsorum) - разделяме на две групи: повърхностни и дълбоки. Повърхност mm. билото е разделено на две групи: Таракални брахиални мускули: трапеция (латински musculus trapezius) най-широкият мускул на гърба (латински мускул latissimus dorsi) паралелограм (на латински musculus rhomboideus) скалата на лифта (латински мускул levator scapulae) Торакално-ребрани мускули: заден горен зъбен зъб (латински musculus serratus posterior superior) заден долен зъбен мускул (латински musculus serratus posterior inferior) Дълбоки мм.