моторно превозно сред - изберете пъзел за решаване

Моторното превозно средство (за кратко МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства. Под „двигател“ в случая се разбира главно двигател с вътрешно горене (като бензинов или дизелов двигател). Основните групи моторни превозни средства са: автомобили – за превоз на пътници и товари или за теглене на други пътни возила: леки автомобили – за водач и до 8 пътници, товарни автомобили – със или без фургон, автобуси – вкл. микробуси и тролейбуси, специални автомобили – с апаратура автомобилно-железопътни превозни средства; мотоциклети – вкл. мотопеди и с кош; мотокари, трактори и др. за транспортни цели.Към моторните превозни средства се причисляват и други превозни средства, ползващи не само обществени пътища, но също ползващи пътища с ограничен достъп – за вътрешен транспорт в стопански, учебен, военен или подобен район (като кари), пригодени и за труднопроходими пътища и терени – високопроходими (оф-роуд), снегомобили и подобни коли, с друго (освен превоз) основно предназначение – селскостопански (трактори), строителни (екскаватори) и пр.