мост - изберете пъзел за решаване

Сухопътен мост - ивица земя, свързваща два континента или земи, за да се обясни появата на един и същ вид растения и животни на два континента в хипотезата на моста. Тази хипотеза беше отхвърлена от теорията на Вегенер. По-късно обаче беше открито, че сухопътните мостове наистина съществуват, например Берингия, но само между континентите, които са близо един до друг. Беринговият проток е отворен - няма да има бързи климатични промени (полски). Nauka.Gadzetomania.pl. [достъп до 26.07.2012 г.] Нови доказателства за Land-Bridge добавят към мистерията на 1-ви американци. NationalGeographic.com. [достъп до 26.07.2012 г.]