морски курорт - изберете пъзел за решаване

Jastarnia Resistance Center - фортификационен комплекс, насочен към защита на укрепения район Хел от сушата. Във връзка със създаването на укрепената зона на Хел през 1936 г. се предвиждаше полуостровът да бъде обезопасен от сушата. Изборът падна върху Ястарния. Северно от Ястарния, където ширината на полуострова достига около 450 метра, беше решено да се намери точка на съпротива. Въпросът се основаваше основно на бетонни убежища. Поради приоритета на работата, свързана с местоположението на акумулатора, работата започва едва през 1939 г. На 15 май 1939 г. започват укрепителни работи. Завършването му е планирано за 15 ноември 1939 г. Избухването на войната открива укрепления, готови за отбрана, но те не са напълно оборудвани (например: липсват части от въоръжение, вентилационни системи).