митично създание - изберете пъзел за решаване

Василискът (от гръцки, „малък цар“) е митично влечуго от древногръцките и европейски бестиарии и легенди. Той е смятан за цар на змиите, който има силата да предизвиква смърт само с погледа си. Според „Естествена история“ на Плиний Стари, василискът е малка змия, която е толкова отровна, че оставя широка следа от смъртоносна отрова след себе си, а погледът ѝ е също толкова опасен. Съществуват три описания на външния вид на василиска: огромен гущер, гигантска змия или висок един метър петел със змийска опашка и зъби, всички те са свързвани с образа на василиска. Наричан е цар, тъй като гребенът на главата му има формата на митра или корона. Според някои истории василискът е измътен от петел от яйце на змия. През Средновековието описанията на василиска започват да заемат черти от петела. Според някои легенди василискът може да бъде убит, като чуе кукуригането на петел или като се види в огледало. С времето разказите добавят повече смъртоносни способности към описанието на василиска. Те го описват като по-едро животно, способно да издишва огън и да убива с гласа си.